Start video

EM-55636, 04/2023

PAH, Pulmonal arteriell hypertensjon

PAH, Pulmonal arteriell hypertensjon, er en hjerte- og lungesykdom som kan ramme hvem som helst når som helst i livet. Med symptomer som tretthet, tungpust og svimmelhet ligner sykdommen flere andre langt vanligere sykdommer som f.eks. astma og KOLS, noe som gjør at det kan ta lang tid før man får riktig diagnose.

Mistenker du PAH? Da er det viktig at du tar kontakt med fastlegen umiddelbart. Jo tidligere diagnosen stilles, desto bedre er prognosen.

Symptomer ved PAH:


Ekkokardiograf

Ultralydundersøkelse av hjertets utseende og pumpeevne.

”Jeg var andpusten. Jeg gikk opp trapper og ble trøtt, gikk opp bakker og ble trøtt.”