En arbeidstest innebærer at man tester hvordan hjerte, lunger, blodsirkulasjon og bevegelsesorganer fungerer når man anstrenger seg.