Behandling

Hvilke behandlinger finnes?
PAH kan enda ikke kureres, men kunnskapen om sykdommen og behandlingsmulighetene har blitt mye bedre de siste ti årene. Målet med behandlingen er å senke blodtrykket og øke blodgjennomstrømningen i lungenes blodkar, redusere motstanden som hjertet arbeider mot, og avlaste hjertet. På den måten kan symptomene kontrolleres og prognosen forbedres på lang sikt. Det er vanlig at man ved behandling av PAH kombinerer forskjellige legemidler for å oppnå best mulig effekt og derved best mulig livskvalitet.

Behandlingsformer
Det finnes mange forskjellige typer behandlinger og legemidler mot PAH. De virker på ulike måter i kroppen. Valget av behandling baseres på en samlet vurdering av hva som er riktig for hver enkelt pasient.

PAH-spesifikke legemidler
Det finnes flere legemidler som spesifikt behandler PAH. Disse legemidlene gjør at blodkarene i lungene slapper av og utvides. De reduserer og forhindrer også fortykkelsen av karveggen, noe som gjør det lettere for hjertet å pumpe blod gjennom lungene. Målet med behandlingen er at den skal føre til bedre fysisk funksjonsevne og at man får det bedre. 

Forskjellige metoder
Det kan benyttes flere ulike behandlingsmetoder for behandling av PAH, f.eks.: 

Andre legemidler og behandlinger ved PAH
Det finnes flere andre legemidler og behandlinger som kan brukes i tillegg til de ovennevnte PAH-spesifikke legemidlene: