Ekkokardiograf

Ultralydundersøkelse av hjertets utseende og pumpeevne.


Arbeidstest

En arbeidstest innebærer at man tester hvordan hjerte, lunger, blodsirkulasjon og bevegelsesorganer fungerer når man anstrenger seg.


ERA (EndotelinReseptorAntagonist)

Legemiddel som blokkerer den karsammentrekkende substansen endotelin, som ved PAH finnes i unormalt høyt nivå. Det finnes to varianter av dette legemidlet, som blokkerer begge eller bare den ene av endotelinreseptorene.


Eisenmengers syndrom

Medfødt hjertefeil som innebærer at det er et hull i veggen mellom hjertets to kamre.


Endotel

Celler som dekker blodkarenes innside.


Spirometri

Utåndingstest for å måle pustevolum og oksygentransport i lungenes blodkar.


Idiopatisk

Av ukjent opphav, som synes å ha oppstått av seg selv. Idiopatisk PAH betyr at man ikke vet hva som har utløst sykdommen.