Medfødt hjertefeil som innebærer at det er et hull i veggen mellom hjertets to kamre.