Legemiddel som blokkerer den karsammentrekkende substansen endotelin, som ved PAH finnes i unormalt høyt nivå. Det finnes to varianter av dette legemidlet, som blokkerer begge eller bare den ene av endotelinreseptorene.