En undersøkelse som utføres for å kunne måle trykket i lungenes kretsløp og i hjertets forskjellige rom.