Av ukjent opphav, som synes å ha oppstått av seg selv. Idiopatisk PAH betyr at man ikke vet hva som har utløst sykdommen.