Samlenavn på to kroniske lungesykdommer med vedvarende inflammasjon i lungene.