Pasientforeninger

Det finnes flere pasientforeninger i Norge der personer med PAH og deres pårørende kan bli medlemmer. Det kan hjelpe mye å få støtte av personer som er i samme situasjon som en selv – ingen forstår bedre hvordan det er å leve med PAH enn andre som også har sykdommen.


PAH Norge er det ideelle nettverket og pasientforeningen for PAH og består av og retter seg mot personer med PAH, deres pårørende og andre personer som er engasjerte i sykdommen. Nettverket for PAH er registrert som en underforening av LHL. 
www.pha-no.com

PHA Europe er den europeiske paraplyorganisasjonen for pulmonal hypertensjon. 
www.phaeurope.org


PHA UK
I Storbritannia finnes en pasientorganisasjon som utgir et nyhetsbrev og som arrangerer forskjellige aktiviteter for å øke kunnskapen om sykdommen. På deres hjemmeside kan du også få innblikk i andre personers historier.
www.phassociation.uk.com

Universitetssykehus i Norge som behandler PAH:


  • OUS Rikshospitalet, Oslo
  • Haukeland Sykehus, Bergen
  • St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
  • Ålesund Universitetssykehus, Ålesund
  • AHUS Akershus Universitetssykehus, Lørenskog
 

Kontakt

Hjemmesiden PAH-forum drives av Actelion, et forskningsintensivt legemiddelselskap som fokuserer på legemidler innenfor områder med store medisinske behov. Actelion har såkalte "orphan drugs" – legemidler for små pasientgrupper med relativt sjeldne sykdommer. Med flere enn 2500 ansatte verden over er Actelion engasjert i å øke kunnskapen om og bidra til å ytterligere forbedre prognosen for personer med disse sykdommene. Actelion ble grunnlagt i 1997 og har hovedkontor i Sveits, men driver forskning over hele verden. Hovedkontor i Norden ligger i Stockholm:

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
Svärdvägen 3A 
182 33 Danderyd 
Telefon: +46 8-544 982 50
E-post: medinfo_nordic(a)its.jnj.com

www.PAH-forum.no-N-013-OPS-Sep-2017

Actelion Pharmaceuticals Norway
Drammensveien 288
0283 OSLO
Tlf: +47 22 48 03 70
medinfo_nordic(a)its.jnj.com