Pasientforeninger

Det er èn aktiv pasientforening for personer med PAH og deres pårørende i Norge. Denne foreningen er en interessegruppe underlagt LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Interessegruppen heter LHL PAH. Det kan være mye hjelp i det å ha kontakt med andre i samme situasjon, Ingen forstår bedre hvordan det er å leve med PAH, enn andre som også har sykdommen. LHL PAH finner du på www.lhl.no/pah. Her finner du kontaktinformasjon til foreningen, og til likepersoner. Du finner også foreningen på Facebook ved å søke opp LHL PAH, der er det en åpen informasjonsside, i tillegg til en lukket gruppe for pasienter og pårørende. 

GUCH i Norge, for mer informasjon om GUCH (Grown-Up Congenital Heart disease) se www.vmh.no. GUCH-organisasjonen i Norge heter Voksne med medfødt hjertefeil, og ble etablert i 2010. 

PHA Europe er den europeiske paraplyorganisasjonen for pulmonal hypertensjon. www.phaeurope.org

Universitetssykehus i Norge som behandler PAH:

Telefon 23 07 00 00
Telefon 55 97 50 00
Telefon 72 57 30 00
Telefon 77 62 60 00
Telefon 70 10 50 00
Telefon 67 96 00 00

Kontakt

Janssen-Cilag AS
Drammensveien 288
0283 Oslo
Norge
+47 24 12 65 00
jacno@its.jnj.com

PAH-forum.no-EM-55636, 04/2023