Utåndingstest for å måle pustevolum og oksygentransport i lungenes blodkar.